APDAILOS PASLAUGOS
Specializuota statybinių apdailos darbų įmonė
Nuorodos


  • PROGRAMINĖ ĮRANGA

1. Nemokama "AUTODESK" (freeware) programinė įranga skirta brėžinių (DWG formate) peržiūrai ir spausdinimui:     usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index

2. Nemokama (freeware) programinė įranga skirta brėžinių (DWG formate) peržiūrai:     www.bravaviewer.com/viewers.htm


  • STATYBOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

1. Statybos įstatymas:     www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

2. LRV nutarimai reglamentuojantys statybą:     www.am.lt/VI/index.php#a/4974

3. Statybos techniniai reglamentai:     www.am.lt/VI/index.php#a/4958

4. Statybos techniniai reglamentai:     www.vdi.lt/index.php

5. Higienos normos:     www.vdi.lt/index.php

6. Žemės įstatymas:     www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

7. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas:     www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

8. Geodezijos ir kartografijos įstatymas:     www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l

9. Įvairios statybos taisyklės:     www.statybostaisykles.lt/


  • VALSTYBĖS INSTITUCIJOS

1. Valstybinė kultūros paveldo komisija:     www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show

2. Statybos produkcijos sertifikavimo centras:     www.spsc.lt/beta/

3. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija:     www.vtpsi.lt/

4. Kultūros paveldo departamentas:     www.kpd.lt/

5. Valstybinė darbo inspekcija:     www.vdi.lt/

6. Nacionalinė žemės tarnyba:     www.nzt.lt/

7. Aplinkos ministerija:     www.am.lt/VI/index.php


  • ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

1. Statybos leidimų ir kitų su statyba susijusių dokumentų užsakymas ir tvarkymas internetu:     www.planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/

2. Valstybinės įmonės registrų centro "VIRC" savitarna. Nekilnojamojo turto paieška registre pagal adresą:     www.registrucentras.lt/savitarna/


  • ĮVAIRIOS NAUDINGOS NUORODOS

1. Kartografijos fondų žemėlapiai:     www.verslogis.lt/nzt/

2. Lietuvos statybininkų asociacija:     www.statybininkai.lt/

3. Lietuvos architektai:     www.arch.lt/